SMART Finance

De toegevoegde waarde van een organisatie zit ‘m veelal niet in de financiële functie.

De financiële afdeling heeft vaak wel een belangrijke mate van invloed op de primaire vastlegging van gegevens.

Vanuit de boekhoudfunctie heeft de afdeling een verantwoordelijkheid om de financiële resultaten te rapporteren aan diverse externe instanties. En vanuit de controllingfunctie heeft de afdeling een verantwoordelijkheid om de interne organisatie te voorzien van financieel onderbouwde stuurinformatie. Hoe kan dit met behulp van SAP worden bereikt op de meest efficiënte manier?

Om aan genoemde verplichtingen te kunnen voldoen is een juiste vastlegging bij de bron essentieel.

De financiële functie heeft de wens om ‘in control te zijn’, waarbij Vertrouwen, Efficiëntie en Inzicht in balans zijn. McCoy biedt een aanpak waarbij gestandaardiseerde financiële processen de basis vormen voor uw SAP-systeem. Maar dat alleen is niet voldoende; een robuuste modellering van de organisatiestructuur en het financiële data-model vormt de kern van het SAP-systeem van de toekomst.

Wij geloven in de ‘Fit-to-Standard’ aanpak als basis voor deze transformatie naar het digitale tijdperk. Wij zijn ons bewust van het feit dat elk bedrijf zijn unieke kenmerken heeft. Het inpassen hiervan in de processen en afbeelden in het SAP-systeem is een absolute vereiste. Dit zien wij als een verrijking van de standaard voor een optimale fit.

Om een vliegende start te maken hanteren wij de volgende versnellers:

  • Fundament:
    • McCoy SMART Enterprise Structure
    • McCoy SMART Finance Foundation
  • Processen:
    • SAP Model Company en/of
    • SAP Best Practices

Waarom onze versnellers? Iedere branche en organisatie heeft eigen unieke kenmerken, welk speciale aandacht verdienen. Met als doel ‘First Time Right’, een optimale primaire vastlegging van gegevens binnen de SAP Model Company en/of Best Practice processen om de optimale balans tussen Vertrouwen, Efficiëntie en Inzicht te realiseren.

SMART Finance: meten is weten, weten is voorspellen en voorspellen is beheersen.